Biuro rachunkowe - Agnieszka Kwoska

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy Państwa do współpracy z Biurem Rachunkowym Agnieszka Kwoska.
Wystarczy tylko podpisac z nami umowę oraz upoważnienie do reprezentowania Państwa firmy.

Rozpoczęcie współpracy

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od podpisania umowy oraz upoważnień do reprezentowania Państwa firmy przed organami administracji tj. Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Biuro składa wszystkie niezbędne dokumenty zawiadamiające o zawarciu umowy w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dla firm dopiero rozpoczynających działalność i deklarujących podjęcie współpracy z Biurem oferujemy bezpłatne konsultacje obejmujące przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją firmy oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Comiesięczna współpraca

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych, Państwa firma zobowiązana jest jedynie do rzetelnego wystawiania dowodów sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz do gromadzenia dokumentów zakupu (faktury zakupu towarów, koszty takie jak telefon, paliwo itp.). Zgromadzone dokumenty dostarczają Państwo do Biura do 10 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty, wysyłając skany na mail. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty sami z Państwa firmy.

Na podstawie otrzymanych dokumentów Biuro sporządza odpowiednie rejestry i ewidencje podatkowe, oraz przygotowuje stosowne deklaracje podatkowe, które przesyła w obowiązujących terminach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do właściwych urzędów.

Po sporządzeniu odpowiednich deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego zostają Państwo poinformowani o wynikach finansowych firmy
w danym okresie rozliczeniowym oraz o wysokości zobowiązań podatkowych. Informacja wysyłana jest na podany przez Państwa adres
e-mail lub przekazywana telefonicznie w terminie umożliwiającym terminowe uregulowanie wszystkich zobowiązań podatkowych.

Po zamknięciu miesiąca dokumenty księgowe wraz z deklaracjami są przechowywane w siedzibie Biura a po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego przekazywane w całości Klientowi.